• Capelle aan den IJssel

Actieplan 2022 – 2026…

Uitwerking van visie naar uitvoering

In 2019 en 2020 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel samen met inwoners, ondernemers en het bestuur gewerkt aan een nieuwe visie voor stadsdeelpark het Schollebos. Op dit moment wordt de visie vertaald naar een beheer- en actieplan waarin concrete maatregelen worden beschreven. Op deze website houden we u hierover op de hoogte. Alle informatie kunt u teruglezen in geplaatste nieuwsberichten, nieuwsbrieven en rapportages.

Kernkwaliteiten…

Wat maakt het Schollebos zo belangrijk?

Waarom willen zoveel mensen betrokken zijn bij het vormen van deze visie?

De kern daarvan ligt nu al in de kwaliteit van het Schollebos. Zogenaamde kernkwaliteiten zijn de unieke identiteitsdragers die ervoor zorgen dat het Schollebos zich onderscheidt van andere parken, bossen en gebieden.

Vaak komen kernkwaliteiten voort uit de oorsprong van het gebied, maar ze kunnen
zich ook ontwikkelen door gebruik, gemeentelijk beleid of de kracht van de gemeenschap.

Vanuit informatie die verkregen is bij stakeholders en inwoners van de gemeente zijn de zes belangrijkste kernkwaliteiten benoemd. Deze vormen het vertrekpunt voor deze visie.

De zes kernkwaliteiten van het Schollebos zijn:

  • Het grootste groengebied in de gemeente, een groen-blauwe diamant tussen onze huizen, als onderdeel van een groter geheel.
  • Een buffet aan mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, loop erdoorheen en pik eruit wat jij leuk vindt.
  • Natuurwaarde dichtbij, met inheemse flora en fauna.
  • Een actieve vriendengroep’ van stakeholders die in het verleden, nu en in de toekomst het Schollebos een warm hart toedragen.
  • Een plaats voor ontmoetingen: kom naar het grote evenement en of spreek in het park af met sport- of hobby groepjes, vrienden of het gezin.
  • Het landschap waarin we kunnen ontdekken, doen en leren over biodiversiteit, milieu, klimaat en onszelf.
Visie Schollebos

Wilt u meer weten over de visie van het Schollebos dan kunt dat teruglezen op onze pagina DOWNLOADS.

STAP VOOR STAP IN CO-CREATIE

Om tot de visie te komen heeft de gemeente Capelle aan den IJssel er voor gekozen om een proces in te gaan waarbij gebruikers en organisaties meedenken over de toekomst van het Schollebos.

Het gehele proces is op de vorige pagina visueel vormgegeven.
Voor dit proces is gekozen omdat de gebruikers diegene zijn waar we het allemaal voor doen. Dit is immers ook waarom we het doen.

Zo kunnen we veel beter inspelen op de behoeftes die er leven bij de inwoners. Daardoor ligt voor je nu een visie waarvoor een breed
draagvlak is. Ook weten we dat wat we realiseren vanuit deze visie, zich terugverdient in sociaal maatschappelijke-, ecologische- en economische meerwaarde voor de gemeenschap en daarmee de
gemeente.

Bij het opstellen van de visie is een aantal processtappen genomen die te zien zijn in het schema op de vorige pagina. Allereerst zijn er twee werkplaatsen gehouden met de stakeholders om zoveel mogelijk ervaringskennis met elkaar te delen en te verzamelen.

In deze sessies hebben de stakeholders meegedacht over een visie en het beheer voor het Schollebos. Hieruit is veel waardevolle input naar voren gekomen en was het opvallend hoeveel passie er in de gemeenschap voor dit park is.

Ook de gemeenteraad heeft in de werksessie hun oor te luisteren gelegd bij de stakeholders en hun eigen inzichten hieraan toegevoegd.

Om te waarborgen of de inwoners van gemeente Capelle aan den
IJssel het hier ook mee eens waren, is er een online enquête verspreid.
Ook is de mogelijk geboden om deze op papier in te vullen.

Hier hebben maar liefst 1.360 mensen aan deelgenomen. Uit deze enorme respons blijkt dat veel mensen uit de gemeenschap het Schollebos een warm hart toedragen.

DOEL EN BEDOELING

Het Schollebos is een prachtig stuk natuur en wordt door veel inwoners gewaardeerd en gebruikt. Het wordt gezien als de achtertuin van vele Capellenaren.

Het stadsdeelpark is nu 40 jaar oud en er zijn wat aandachtspunten gerezen. Hierdoor is er een nieuwe fase
aangebroken. We gaan het Schollebos een nieuwe boost geven, waarbij de gebruikers en natuur centraal staan. We volgen natuurlijke processen zoveel mogelijk en sturen bij waar nodig om tot een veilig en adaptief bos te komen. We spelen in op de gebiedsomstandigheden
en klimaatveranderingen om dit dynamisch bos tot haar recht te laten komen.

Daarbij is de vraag: hoe gaan we verder met het gebruik, behoud en onderhoud van het Schollebos?

Om hier antwoord op te geven zijn we met een proces gestart om een visie voor het Schollebos op te stellen.
In dit proces hebben we steeds teruggegrepen op de ‘waarom-vraag’.
Waarom willen we dit en waarom draagt dit bij aan het Schollebos?

Een proces waarbij de gebruiker en de natuur continue centraal zijn blijven staan.
’’De visie die hieruit is ontstaan vormt de stip op de horizon, het eindbeeld van het Schollebos
voor over tientallen jaren.’’
Want zoveel tijd heeft het ontwikkelen van een bos en natuurwaarde nodig.

Na het vaststellen van de visie werken we gezamenlijk uit wat
eenmalig en wat regelmatig gedaan moet worden om het eindbeeld van de visie te bereiken. De uitkomsten daarvan leggen we vervolgens vast en werken we uit in een beheer- en actieplan.

ACTIEPLAN PADEN EN ROUTES

Bij de aanpak van de bospercelen en het herstel van het ontwerp is het ook noodzakelijk om de hoeveelheden, hoogteligging en locatie van wandelpaden te analyseren.

We willen de gebruikers aantrekkelijke routes aanbieden, maar geen overvloed aan verharding in het park creëren.

We gaan de georganiseerde routes die over de locaties van verschillende partijen in het Schollebos lopen daar ook in
meenemen. Want we willen natuurlijk dat deze routes, eventueel in aangepaste vorm, blijven bestaan.

Ook nemen we de wandelpaden op
in wandelroutes binnen het park met verschillende doelen. Zo wordt
het voor iedereen mogelijk om een passende wandeling te maken,
bijvoorbeeld ook mensen die minder goed ter been zijn of angst hebben voor honden.


Groene verbinding Schollebos
Een groen netwerk in de gemeente Capelle aan den IJssel zorgt ervoor
dat planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden.

Het is noodzakelijk om groengebieden te verbinden aan het Schollebos als we biodiversiteit in het Schollebos willen bevorderen. Het Schollebos zal een belangrijk onderdeel zijn van het ecologische netwerk. Door
deze verbinding ook in de rest van de gemeente door te trekken zal het ook daar een positieve impact leveren. Zowel voor de beleving als de biodiversiteit in de gehele gemeente.

Flexibel waterpeil
De gemeente Capelle aan den IJssel en Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard hebben al jaren een gezamenlijke
ambitie voor het realiseren van een flexibel waterpeil. Een flexibel
waterpeil zorgt ervoor dat er minder snel overstroming of uitdroging in het gebied plaatsvindt tijdens extreme weers-omstandigheden. Dat is belangrijk omdat de extreme weersomstandigheden steeds vaker voor komen.

Ook staat het huidige water in het Schollebos in verbinding met de Ringvaart, waarvan het water erg voedselrijk is. Dit willen we in het Schollebos juist verminderen. Het water zal voedselarm worden, waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren en daarmee een bijdrage levert aan de biodiversiteit. De uitwerking van deze actie wordt samen met het Hoogheemraadschap opgepakt.