• Capelle aan den IJssel
Extensief maaibeheer Schollebos

Extensief maaibeheer Schollebos

In het Schollebos geven we meer ruimte aan de natuur door “natuurlijk beheer.” Doordat we  minder maaien krijgen bloemen en kruiden kans zich te ontwikkelen. Op deze bloemen komen insecten en kleine dieren af. Dit biedt weer meer eten voor grotere dieren. Wat is extensief maaibeheer? Bij een extensief maaibeheer wordt er slechts 2 maal per jaar gemaaid met afvoer van het […]

Onderzoek kwaliteit van de wandelpaden

Onderzoek kwaliteit van de wandelpaden

Op woensdag 16 maart 2022 onderzocht een groep van de Vrienden van het Schollebos de staat van onderhoud van de wandelpaden in het Schollebos. Bezocht werden de plekken waar bij overmatige regenval het wandelen op de paden onmogelijk wordt. Gedurende de rondgang werden suggesties voor verbetering van de betrokken locaties met elkaar uitgewisseld en genoteerd door de gemeente. De wandelaars […]

Update deelproject: Paden en Routes

Update deelproject: Paden en Routes

Het Padenplan! Afgelopen periode zijn inventarisaties uitgevoerd om kenmerken van de paden en voorzieningen in het Schollebos in beeld te brengen. Sommige paden zijn onderdeel van het wandel- of fietsknooppuntennetwerk in Capelle aan den IJssel. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het verder uitwerken van eventuele aanpassingen aan de paden.

Fruitbomen uit boomgaard geplant in het Schollebos

Fruitbomen uit boomgaard geplant in het Schollebos

In de toekomstvisie voor het Schollebos wordt de aanplant van onder andere fruit- en notenbomen en bessenstruiken beschreven. Het is de bedoeling dat bezoekers aan het Schollebos deze vervolgens zelf kunnen plukken. Op dit moment zijn er al twee kleinschalige plukzones in het Schollebos waar deze bomen staan. Dat is vlak achter de Bermweg en er staan een aantal fruitbomen […]