• Capelle aan den IJssel

Vrienden van het Schollebos…

Vrienden van het Schollebos!

Een aantal gemotiveerde inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft in 2020 aangegeven zich graag als vrijwilliger voor het Schollebos actief te willen inzetten!

De oprichting van de ‘Vrienden van het Schollebos’ is toen als één van de nader uit te werken deelprojecten meegenomen in het actie- en beheerplan.

Samen voor het mooiste stukje van Capelle!

Tijdens de bespreking van de Visie in de gemeente-raad heeft Stichting Natuurvrienden Capelle e.o. (SNC) aangegeven hier ook een rol voor hun stichting te zien. Bij de uitwerking is hier ook over gesproken.

Waterspeelplaats ‘De Watervallei’
In het visietraject voor het stadsdeelpark Schollebos in de gemeente Capelle aan den IJssel is in 2021 de wens uitgesproken om een actieve werkgroep ‘ Vrienden van het Schollebos ’ op te richten.

Invulling en vorming

Om deze wens te realiseren heeft gedurende 2021 overleg plaatsgevonden met de direct betrokken stakeholders van het Schollebos.

Hiervoor zijn diverse Capelse maatschappelijke organisaties, zoals WOP Schollevaar, WOP Schenkel, Volkstuinvereniging Nut & Genoegen, Pannen-koekenhuis Schollebos, de Capelse Manege, Bomenstichting Capelle, Stichting Natuurvrienden Capelle e.o., Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie, Stichting Welzijn Capelle en Sportief Capelle uitgenodigd.

Tijdens dit overleg is de vorming van deze werkgroep ‘Vrienden van het Schollebos’ besproken.

Niet alle betrokken partijen waren in die tijd in de gelegenheid om hierbij aan te sluiten, maar we willen hen bij volgende overleggen wel verwelkomen.

In de afgelopen periode kwamen wij regelmatig (online) bij elkaar om deze nieuwe samenwerking verder vorm te geven.

Word een ‘Vriend van het Schollebos’

Het is altijd mogelijk om U aan te melden als deelnemer aan het overleg. Stuur hiervoor een berichtje met uw naam en contactgegevens naar het e-mailadres schollebos@capelleaandenijssel.nl.

Verder houden wij geïnteresseerde inwoners van Capelle aan den IJssel en bezoekers van het park graag op de hoogte van de voortgang door middel van nieuwsbrieven en de projectenpagina van het Schollebos.

Het is de bedoeling dat de deelnemers aan “Vrienden van het Schollebos” actief en nauw samenwerken met de beheerders Groen van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente en alle relevante zaken over het beheer en de programmering van het Schollebos met hen bespreken.