Extensief maaibeheer Schollebos

In het Schollebos geven we meer ruimte aan de natuur door “natuurlijk beheer.” Doordat we  minder maaien krijgen bloemen en kruiden kans zich te ontwikkelen. Op deze bloemen komen insecten en kleine dieren af. Dit biedt weer meer eten voor grotere dieren.

Wat is extensief maaibeheer?

Bij een extensief maaibeheer wordt er slechts 2 maal per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. Hiermee verschraalt de bodem wat nodig is om meer bloemen en bloeiende planten te krijgen wat interessanter is voor de honingbij. Veldbloemen hebben namelijk een schrale grond nodig.

De (bloeiende) planten bieden ook gelegenheid tot voortplanting en schuilmogelijkheden voor de insecten en kleine dieren. We maaien twee keer per jaar: in juni en in oktober. Na het maaien word het maaisel afgevoerd, waardoor de bodem minder voedingsstoffen heeft. Dat betekent dat het gras minder makkelijk kan groeien en de kruiden en wilde planten juist meer kans krijgen.

Om overlast te beperken maaien wij wel regelmatig de randen langs fiets- en- wandelpaden en rondom zitbanken.