• Capelle aan den IJssel
Natuur
Onderzoek kwaliteit van de wandelpaden

Onderzoek kwaliteit van de wandelpaden

Op woensdag 16 maart 2022 onderzocht een groep van de Vrienden van het Schollebos de staat van onderhoud van de wandelpaden in het Schollebos. Bezocht werden de plekken waar bij overmatige regenval het wandelen op de paden onmogelijk wordt. Gedurende de rondgang werden suggesties voor verbetering van de betrokken locaties met elkaar uitgewisseld en genoteerd door de gemeente.

De wandelaars wisten in ruim twee uur tijd een groot aantal plaatsen maar ook mogelijkheden voor verbetering te noemen. In sommige gevallen werd zelfs voorgesteld (delen van) looppaden te verwijderen om ook daar de natuur een tweede kans te bieden. Ook de beleving van bezoekers aan het bos met een rolstoel of rollator werden uitgewisseld. De notitie van bevindingen zal door een ambtenaar van de gemeente worden opgesteld en het document zal later worden ingebracht in het vaste overleg tussen de gemeente en de Vrienden van het Schollebos.