Over Vrienden van het Schollebos

In de gemeentelijke rapportage “Visie voor het Schollebos” is in april 2021 de wens uitgesproken om betrokken Capelse inwoners en ondernemers samen te brengen tot ‘Vrienden van het Schollebos’. Het is de bedoeling dat deze groep Vrienden van het Schollebos nauw samenwerken met de gemeente en alle relevante zaken over het beheer en de programmering van het Schollebos bespreken.

Invulling en vorming

Om deze wens te realiseren heeft overleg plaatsgevonden met de direct betrokken stakeholders van het Schollebos. Hiervoor zijn het WOP Schollevaar, WOP Schenkel, Volkstuinvereniging Nut & Genoegen, Pannenkoekenhuis Schollebos, Capelse Manege, Bomenstichting Capelle, Stichting Natuurvrienden Capelle e.o., Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie, Stichting Welzijn Capelle en Sportief Capelle uitgenodigd. Tijdens dit eerste overleg werd de vorming van deze ‘Vrienden van het Schollebos’ besproken.

Niet alle betrokken partijen waren in de gelegenheid om hierbij aan te sluiten, maar we hopen hen bij volgende overleggen wel te mogen verwelkomen. In de aankomende periode komen we vaker (online) bij elkaar om deze nieuwe samenwerking verder vorm te geven.

Activiteitenkalender 2022 – 2023

In het overleg is de intentie uitgesproken om gezamenlijk een activiteitenkalender te ontwikkelen waarop alle activiteiten in het Schollebos worden vermeld. Denk hierbij aan excursies, sportactiviteiten, maar ook werkzaamheden die de gemeente uitvoert. Sommige van deze werkzaamheden kunnen zelfs gezamenlijk uitgevoerd worden: denk aan het knotten van bomen of het snoeien van fruitbomen.

We houden u via de nieuwsbrieven en de projectenpagina van het Schollebos op de hoogte van de voortgang.

Watervallei gesloten

De Watervallei is per 1 november 2022 dicht in verband met het naderende herfst- en winterweer. Op 1 april 2023 gaat de Watervallei weer open voor een nieuw seizoen vol waterplezier!


De toiletten in het Schollebos blijven net als vorig jaar in de herfst en winter open. De toiletten zijn wel dagelijks van 8:00 uur tot 17:00 uur open voor gebruik.
 

Alle informatie op één plek

Via de website www.capellebouwtaandestad.nl/schollebos houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen over de toekomst van het Schollebos. Hier kunt u ook de nieuwsbrieven nog eens rustig nalezen.